Turk-hamami-ornekleri-2 hamam mimarisi tarihi Kütahya ve İznik çini seramik

Türk hamamı

Türk hamamı örnekleri 2

Temizlik, insanlık tarihi boyunca her daim önemli olmuştur. Temizliğin bu denli önemli olmasının sebebi her dinin emrettiği bir şart olmasından ileri gelir. Temizlenme ihtiyacından doğan hamam mimarisi ise bir çok medeniyet tarafından inşa edilmiştir. Hamam Kültürü insanların hayatında özellikle de Türklerin yaşamında önemli bir yer almaktadır. Türk hamamı hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezler olmuştur. Sosyal yaşantımızda gelin hamamı, düğün hamamı gibi aktvitelerin yapıldığı yer olmuştur. İnsanoğlunun yaşamsal gereksinimlerinden biri olan suyun sağlık amacıyla kullanımı, hamam ve kaplıca gibi su mekanlarının yapımına yol açmıştır. Bu yapı türlerinden biri olan hamamlar, insanların özellikle yıkanma ve temizlenme ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bunun yanı sıra, hamamlar her dönemde toplumların dini inançları doğrultusunda mimari şekillenme göstermiş ve sosyal yaşantıların bir parçası olmuştur

Türk hamamı Örnekleri 2

  1. Çok kubbeli sıcaklıklı tip

Bu tipteki planlamada kemerler yardımıyla sıcaklık eş bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin her birinin üzeri eş kubbe ile örtülmüştür. Orta kısımdaki kemerleri iki sütun taşımaktadır. Bu planlamada büyük kubbe altında göbek taşı bulunmaz. Örnek olarak Yeni Camii yanındaki Haseki Hamamı Osmanlı dönemi Türk hamamı örnekleri olarak gösterilmektedir.

  1. Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip

Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli plan tipi küçük kubbeli sıcaklığa açılan yan yana iki halvet şeklindedir. Bu plan tipine örnek Türk hamamı olarak, Balat ve İbrahim Paşa Hamamı gösterilebilir.

  1. Soğukluk, sıcaklık, halvet eş odalar halinde olan tip

Bu plan tipi, enine uzanan, ortası kubbeli ve iki kemerle ayrılan, yan bölümleri düz tonozla örtülü sıcaklık kısmı ile bu kısma birer kapı ile açılan bir çift halvet hücresinden oluşur. Örnek olarak Ankara Karacabey Hamamı, Yenişehir Çifte Hamamı kadınlar kısmı, Niğde’de Çavuş Hamamı, İstanbul Tahtakale Hamamı kadınlar kısmı gösterilebilir.

Günümüzde geleneksel Türk Sanatlarından olan çini süslenme sanatı özellikle bu alanda Türk hamamı kurna arkası çini desenli panolarda, modern çini sırlı seramik şekilli dekor gibi örneklerle de mimari süslemeler kullanılmaktadır. Türk hamamı mimarisinde kullanılan mermer duvar kaplamaları içinde de kullanılan çini karo motif ve desenleri Kütahya ve İznik çinisi örneklerinden olan en güzel çinilerdir. www.armadacini.com

Geleneksel Türk Çini sanatı örneklerini taşıyan en uygun fiyatları www.armadaseramik.com adresinde bulabilirsiniz

 

Türk çini Sanatı 80x120 Kobalt Hayat Ağacı Desenli Çini Türk Hamamı

Türk çini Sanatı :GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi : Günümüzde geleneksel Türk sanatlarımızdan ve yaşam sivil mimarisinin en önemli ve üzerinde yeterince durulmamış konularından birisi de Türk hamamıdır. İnsanoğlunun yaşamında sanat ve mimarlık bakımından büyük bir önemi bulunan ve de görsellik arz eden hamamlar, kültürel tarih bakımından da önemlidir.  Hamam kültüründe mimari yapı olarak Kubbe ve diğer bazı mimari özellikleri ile cami mimarisine benzer.

Türk hamamları iç yerleşimi ve mimari tasarım anlamında gene mekanlarda kullanılan çini, seramik, mozaik, porselen gibi çeşitli görsel tasarım elemanları ile, görsellikte sade olduğu gibi, çok muhteşem olanları da vardır. Türk hamamı tarihinde Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı dönemi sonrası Türkiye’sine bakıldığında, bir çok hamam yapıları görülebilir. Geçmişteki  Müslüman devletlerin sağlık kültür geleneğini çok iyi değerlendiren Osmanlılar, kendi dönemlerinde de  halkın kullanımı için hayır tesisleri kurmaya başladılar. Özel bir mimari yerleşim tarzına sahip bulunan hamamlardaki iç yapının önemli bölümleri genellikle câmegâh (soyunma yeri), soğukluk (kurulanma ve peştamal değiştirme yeri) ve sıcaklık (yıkanma yeri) adı verilen bölümlerdir. Türk hamamlarında Kurna arkalarına yapılan çini panolar süsleme desen ve motifleri ile göze hitabeti sağlamaktadır.

Tarihte Hamam Örnekleri

İnsanlık tarihinde yıkanmanın kişisel bakımın hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanımı ise çok eskilere dayanır. Roma dönemi MÖ. IV. Yüzyılda Romalılar’da insan bedeni bakımı ve tedavi müessesesi konumunda Roma banyoları bulunmaktadır.  Bu dönemde yerleşim anlamında geniş alanlar üzerine yapılan Roma banyoları, insanların temizliğin yanı sıra sportif ve kültürel faaliyetlerin de kullanıldığı mekanlar olmuştur. Türk Hamamları mimari karakter açısından Roma banyosu mimarisinden esinlenmiştir, Görsel anlamda asıl mimari şeklini İslami yapı mimarisinden almıştır.

Hamamlar mimari yapı açısından cami mimarisi ile benzerlik göstermektedir. Örneğin genel mekan üstündeki Hamam kubbesi cami kubbesine benzemektedir. İslami inanışa göre; bir bedenin girdiği bir suya başka bir beden giremez, çünkü o su kirlenmiştir. İslamiyet te bu inançtan dolayı, akan suda yıkanma ve abdest alma alışkanlığı doğmuştur, bundan dolayı Türk hamamlarında mermer kurnalar gerekli bir ihtiyaç olarak düşünülmüştür. Kurna arkasındaki klasik Kütahya ve İznik çini desenleri ve motifleri ile yapılan çini el dekoru panolar görselliği ön planda tutmaktadır.  Oysa Roma banyolarında kurna pek bulunmaz. Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi www.armadacini.com

Geleneksel Türk çini sanatı ile üretilmiş en güzel Türk hamamı çini örneklerini www.armadaseramik.com adresinde bulabilirsiniz

Türk hamamı örnekleri Türk çini sanatı, Osmanlı motifleri, Kütahya çinisi, İznik çinileri, Dekorasyon,Türk hamamı çini panoları, el dekoru

Türk Hamamı Örnekleri

Türk hamamı örnekleri

Türk hamamlarını kullanılan suya göre, doğal sıcak su ve suni ısıtma sistemi ile çalışan hamamlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Doğal sıcak su kaynağı üzerine inşa edilmiştir. Genellikle sağlık amacıyla kullanılan yapılar, kaplıcalar olarak adlandırılır. Kısacası, Türk hamamı, mimari açıdan Roma banyosu ile benzerlik gösterse de, işlev ve amaç açısından mimari farklılıklar göstermektedir.

  1. Haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tip

Şeması, kubbeli bir orta mekanın birbirine dik istikamette, eksenlerine göre simetrik şekillerle yerleştirilmiş̧ dört eyvan ile bunların köşelerinde yer alan dört halvetten oluşan sıcaklık şeklindedir. Plan Türk mimarisinde başta medreseler olmak üzere cami, tekke ve ev mimarisinde de kullanılan klasik dört eyvanlı planlama şeklidir. Bu hamam tipinde hamamın ölçülerine veya yerine bağlı olarak üç veya iki halvet hücreli ve bir, iki veya üç eyvanlı çeşitleri de vardır. Az olmakla birlikte tek halvet hücreli olanları da vardır. Plan olarak haç şekline benzediği için haçvari plan olarak da bilinir. Bu plan tipi Osmanlı dönemi rumi desenli çinileri ile meşhur Topkapı Sarayı Harem dairesinde yer alan Hünkar ve Valide hamamlarında Türk Hamamı çini sanatı örnekleri uygulanmıştır. Mimar Sinan’ın 1557’de yaptığı Süleymaniye Külliyesi hamamı ve Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Hamamı ve Edirnekapı Hamamı diğer Türk hamamı Osmanlı mimarisi çini sanatı örneklerdendir.

  1. Yıldızvari sıcaklık tip

Anadolu’daki antik devir kaplıca ve hamamlarından etkilenerek meydana getirildiği düşünülen yıldızvari sıcaklıklı tipte, genel yıkanma yerleri olan tonozlu nişler altılı, yedili veya sekizli çokgen şeklindeki göbektaşı etrafında sıralanmışlardır. Bu özellikleri taşıyan hamam tipi de yine Osmanlı dönemi Mimar Sinan’ın 1584’de yaptığı Çemberlitaş’daki Nurbanu Valide Sultan Hamamı ve Ayasofya Haseki Hamamıdır.

  1. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip

u plan tipi, kare planlı orta mekanın uç kenarlarında genişliğince büyük bir eyvanla derinleştirilmiş halvetsiz bir sıcaklık bölümünden oluşur. Bu plana örnek olarak da 1561 tarihli Fındıklı Molla Çelebi Hamamı ve Tahtakale Hamamının kadınlar kısmı gösterilmektedir.

Türk hamamı örnekleri 2 devamı www.armadacini.com

Geleneksel Türk çini sanatı ile üretilmiş olan Türk hamamı örneklerini en uygun fiyatları www.armadaseramik.com adresinde bulabilirsiniz