80x120 Kobalt Hayat Ağacı Desenli Çini Türk Hamamı

Türk çini Sanatı :GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi : Günümüzde geleneksel Türk sanatlarımızdan ve yaşam sivil mimarisinin en önemli ve üzerinde yeterince durulmamış konularından birisi de Türk hamamıdır. İnsanoğlunun yaşamında sanat ve mimarlık bakımından büyük bir önemi bulunan ve de görsellik arz eden hamamlar, kültürel tarih bakımından da önemlidir.  Hamam kültüründe mimari yapı olarak Kubbe ve diğer bazı mimari özellikleri ile cami mimarisine benzer.

Türk hamamları iç yerleşimi ve mimari tasarım anlamında gene mekanlarda kullanılan çini, seramik, mozaik, porselen gibi çeşitli görsel tasarım elemanları ile, görsellikte sade olduğu gibi, çok muhteşem olanları da vardır. Türk hamamı tarihinde Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı dönemi sonrası Türkiye’sine bakıldığında, bir çok hamam yapıları görülebilir. Geçmişteki  Müslüman devletlerin sağlık kültür geleneğini çok iyi değerlendiren Osmanlılar, kendi dönemlerinde de  halkın kullanımı için hayır tesisleri kurmaya başladılar. Özel bir mimari yerleşim tarzına sahip bulunan hamamlardaki iç yapının önemli bölümleri genellikle câmegâh (soyunma yeri), soğukluk (kurulanma ve peştamal değiştirme yeri) ve sıcaklık (yıkanma yeri) adı verilen bölümlerdir. Türk hamamlarında Kurna arkalarına yapılan çini panolar süsleme desen ve motifleri ile göze hitabeti sağlamaktadır.

Tarihte Hamam Örnekleri

İnsanlık tarihinde yıkanmanın kişisel bakımın hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanımı ise çok eskilere dayanır. Roma dönemi MÖ. IV. Yüzyılda Romalılar’da insan bedeni bakımı ve tedavi müessesesi konumunda Roma banyoları bulunmaktadır.  Bu dönemde yerleşim anlamında geniş alanlar üzerine yapılan Roma banyoları, insanların temizliğin yanı sıra sportif ve kültürel faaliyetlerin de kullanıldığı mekanlar olmuştur. Türk Hamamları mimari karakter açısından Roma banyosu mimarisinden esinlenmiştir, Görsel anlamda asıl mimari şeklini İslami yapı mimarisinden almıştır.

Hamamlar mimari yapı açısından cami mimarisi ile benzerlik göstermektedir. Örneğin genel mekan üstündeki Hamam kubbesi cami kubbesine benzemektedir. İslami inanışa göre; bir bedenin girdiği bir suya başka bir beden giremez, çünkü o su kirlenmiştir. İslamiyet te bu inançtan dolayı, akan suda yıkanma ve abdest alma alışkanlığı doğmuştur, bundan dolayı Türk hamamlarında mermer kurnalar gerekli bir ihtiyaç olarak düşünülmüştür. Kurna arkasındaki klasik Kütahya ve İznik çini desenleri ve motifleri ile yapılan çini el dekoru panolar görselliği ön planda tutmaktadır.  Oysa Roma banyolarında kurna pek bulunmaz. Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi www.armadacini.com

Genel olarak Türk hamamı örnekleri Türk çini sanatı, Osmanlı motifleri, Kütahya çinisi, İznik çinileri, Dekorasyon,Türk hamamı çini panoları, el dekoru

Genel olarak Türk hamamı örnekleri

Genel olarak Türk hamamı örnekleri

Türk hamamlarını kullanılan suya göre, doğal sıcak su ve suni ısıtma sistemi ile çalışan hamamlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Doğal sıcak su kaynağı üzerine inşa edilmiştir. Genellikle sağlık amacıyla kullanılan yapılar, kaplıcalar olarak adlandırılır. Kısacası, Türk hamamı, mimari açıdan Roma banyosu ile benzerlik gösterse de, işlev ve amaç açısından mimari farklılıklar göstermektedir.

  1. Haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tip

Şeması, kubbeli bir orta mekanın birbirine dik istikamette, eksenlerine göre simetrik şekillerle yerleştirilmiş̧ dört eyvan ile bunların köşelerinde yer alan dört halvetten oluşan sıcaklık şeklindedir. Plan Türk mimarisinde başta medreseler olmak üzere cami, tekke ve ev mimarisinde de kullanılan klasik dört eyvanlı planlama şeklidir. Bu hamam tipinde hamamın ölçülerine veya yerine bağlı olarak üç veya iki halvet hücreli ve bir, iki veya üç eyvanlı çeşitleri de vardır. Az olmakla birlikte tek halvet hücreli olanları da vardır. Plan olarak haç şekline benzediği için haçvari plan olarak da bilinir. Bu plan tipi Osmanlı dönemi rumi desenli çinileri ile meşhur Topkapı Sarayı Harem dairesinde yer alan Hünkar ve Valide hamamlarında Türk Hamamı çini sanatı örnekleri uygulanmıştır. Mimar Sinan’ın 1557’de yaptığı Süleymaniye Külliyesi hamamı ve Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Hamamı ve Edirnekapı Hamamı diğer Türk hamamı Osmanlı mimarisi çini sanatı örneklerdendir.

  1. Yıldızvari sıcaklık tip

Anadolu’daki antik devir kaplıca ve hamamlarından etkilenerek meydana getirildiği düşünülen yıldızvari sıcaklıklı tipte, genel yıkanma yerleri olan tonozlu nişler altılı, yedili veya sekizli çokgen şeklindeki göbektaşı etrafında sıralanmışlardır. Bu özellikleri taşıyan hamam tipi de yine Osmanlı dönemi Mimar Sinan’ın 1584’de yaptığı Çemberlitaş’daki Nurbanu Valide Sultan Hamamı ve Ayasofya Haseki Hamamıdır.

  1. Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip

u plan tipi, kare planlı orta mekanın uç kenarlarında genişliğince büyük bir eyvanla derinleştirilmiş halvetsiz bir sıcaklık bölümünden oluşur. Bu plana örnek olarak da 1561 tarihli Fındıklı Molla Çelebi Hamamı ve Tahtakale Hamamının kadınlar kısmı gösterilmektedir.

Genel olarak Türk hamamı örnekleri 2 devamı www.armadacini.com

Yeni Ürünlerimiz

www.armadacini.com

Yeni Ürünlerimiz

http://wwwarmadacinicom.c.sadecehosting.com/urunlerimiz/

Armada Çini portföyünde bulunan ürünler farklı beğenilere seslenebilecek, geçmişten gelen kültürümüzü yaşatacak ve gelecekteki nesillere her biri antika değerinde eserler olarak kalacak olan ürün çeşitliliğine ulaşmaktadır. Bu sebeple Armada çini ürün koleksiyonu  kullanıcılar tarafından herzaman beğenilmektedir. www.armadacini.com adresinde ürünlerimiz sergilenmektedir.

Çini dekorasyonu konusu yüzyıllardır Kütahya ya has bir sanat kolu olarak süregelmiştir. Bizde Armada çini  olarak bu ata sanatını devam ettirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Hem yurt içinde hemde yurt dışında ihracat ağırlıklı olarak satışlarımız devam etmektedir.

Armada çini,   geçmişten geleceğe uzanan bir yolda ilerlerken, geleneksel çini sanatımızı modern bir şekilde yorumlayarak yaşadığımız evden çalıştığımız iş yerine kadar pek çok mekanı sanatsal öneme sahip milli değerlerimizle buluşturmak amacındadır.

Çininin kullanıldığı alanlar o kadar çok gelişmiştir ki artık neredeyse her yapılan projede bir kültür mirası olarak Armada çini ürünlerine yer verilmektedir. Kültür saraylarında, okullarda, adalet saraylarında, otellerde, restoranlarda  çini başlıca süsleme sanatı olarak yerini almıştır. Her ne kadar modern mimaride gelişen yeni akımlar olsa da insanımızın doğası vede kültü mirasına sahip çıkması sebebiyle her yeni akımın içinde çini yerini almıştır.

Çininin kullanıldığı alanlar o kadar çok gelişmiştir ki artık neredeyse her yapılan projede bir kültür mirası olarak yer verilmektedir. Kültür saraylarında, okullarda, adalet saraylarında, otellerde, restoranlarda  çini başlıca süsleme sanatı olarak yerini almıştır. Her ne kadar modern mimaride gelişen yeni akımlar olsa da insanımızın doğası vede kültü mirasına sahip çıkması sebebiyle her yeni akımın içinde çini yerini almıştır.

Ata sanatımız çinide kullanılan her ren ve desenin bir anlam vede mana ifade ettiğini unutmamak gerekir. Adeta toprağın sanata yansıması şeklinde ifade edebiliriz.

Önceki dönemde yaşayan ulusların kendi motif ve desenlerini kullandıkları süslemelerde bu gün bile hala aynı renk ve desenlerin çalışmasını yapmaktayız. Yani çini sanatı evrensel bir kültürdür. Diyebiliriz ki çini duyguların toprağa yansımasıdır.

Güncel ve en yeni ürünlerimizi web sitemiz www.armadacini.com üzerinden görüntüleyebilir, sipariş formunu kullanarak teklif isteyebilirsiniz. Ürünlerimizi incelemek için tıklayınız.

Yeni Ürünlerimiz