Yazılar

Türk çini Sanatı 80x120 Kobalt Hayat Ağacı Desenli Çini Türk Hamamı

Türk çini Sanatı :GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK HAMAMI MİMARİSİ

Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi : Günümüzde geleneksel Türk sanatlarımızdan ve yaşam sivil mimarisinin en önemli ve üzerinde yeterince durulmamış konularından birisi de Türk hamamıdır. İnsanoğlunun yaşamında sanat ve mimarlık bakımından büyük bir önemi bulunan ve de görsellik arz eden hamamlar, kültürel tarih bakımından da önemlidir.  Hamam kültüründe mimari yapı olarak Kubbe ve diğer bazı mimari özellikleri ile cami mimarisine benzer.

Türk hamamları iç yerleşimi ve mimari tasarım anlamında gene mekanlarda kullanılan çini, seramik, mozaik, porselen gibi çeşitli görsel tasarım elemanları ile, görsellikte sade olduğu gibi, çok muhteşem olanları da vardır. Türk hamamı tarihinde Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı dönemi sonrası Türkiye’sine bakıldığında, bir çok hamam yapıları görülebilir. Geçmişteki  Müslüman devletlerin sağlık kültür geleneğini çok iyi değerlendiren Osmanlılar, kendi dönemlerinde de  halkın kullanımı için hayır tesisleri kurmaya başladılar. Özel bir mimari yerleşim tarzına sahip bulunan hamamlardaki iç yapının önemli bölümleri genellikle câmegâh (soyunma yeri), soğukluk (kurulanma ve peştamal değiştirme yeri) ve sıcaklık (yıkanma yeri) adı verilen bölümlerdir. Türk hamamlarında Kurna arkalarına yapılan çini panolar süsleme desen ve motifleri ile göze hitabeti sağlamaktadır.

Tarihte Hamam Örnekleri

İnsanlık tarihinde yıkanmanın kişisel bakımın hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanımı ise çok eskilere dayanır. Roma dönemi MÖ. IV. Yüzyılda Romalılar’da insan bedeni bakımı ve tedavi müessesesi konumunda Roma banyoları bulunmaktadır.  Bu dönemde yerleşim anlamında geniş alanlar üzerine yapılan Roma banyoları, insanların temizliğin yanı sıra sportif ve kültürel faaliyetlerin de kullanıldığı mekanlar olmuştur. Türk Hamamları mimari karakter açısından Roma banyosu mimarisinden esinlenmiştir, Görsel anlamda asıl mimari şeklini İslami yapı mimarisinden almıştır.

Hamamlar mimari yapı açısından cami mimarisi ile benzerlik göstermektedir. Örneğin genel mekan üstündeki Hamam kubbesi cami kubbesine benzemektedir. İslami inanışa göre; bir bedenin girdiği bir suya başka bir beden giremez, çünkü o su kirlenmiştir. İslamiyet te bu inançtan dolayı, akan suda yıkanma ve abdest alma alışkanlığı doğmuştur, bundan dolayı Türk hamamlarında mermer kurnalar gerekli bir ihtiyaç olarak düşünülmüştür. Kurna arkasındaki klasik Kütahya ve İznik çini desenleri ve motifleri ile yapılan çini el dekoru panolar görselliği ön planda tutmaktadır.  Oysa Roma banyolarında kurna pek bulunmaz. Türk çini sanatı Türk Hamamı Mimarisi www.armadacini.com

Geleneksel Türk çini sanatı ile üretilmiş en güzel Türk hamamı çini örneklerini www.armadaseramik.com adresinde bulabilirsiniz