Turk-hamami-ornekleri-2 hamam mimarisi tarihi Kütahya ve İznik çini seramik

Türk hamamı

Türk hamamı örnekleri 2

Temizlik, insanlık tarihi boyunca her daim önemli olmuştur. Temizliğin bu denli önemli olmasının sebebi her dinin emrettiği bir şart olmasından ileri gelir. Temizlenme ihtiyacından doğan hamam mimarisi ise bir çok medeniyet tarafından inşa edilmiştir. Hamam Kültürü insanların hayatında özellikle de Türklerin yaşamında önemli bir yer almaktadır. Türk hamamı hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezler olmuştur. Sosyal yaşantımızda gelin hamamı, düğün hamamı gibi aktvitelerin yapıldığı yer olmuştur. İnsanoğlunun yaşamsal gereksinimlerinden biri olan suyun sağlık amacıyla kullanımı, hamam ve kaplıca gibi su mekanlarının yapımına yol açmıştır. Bu yapı türlerinden biri olan hamamlar, insanların özellikle yıkanma ve temizlenme ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bunun yanı sıra, hamamlar her dönemde toplumların dini inançları doğrultusunda mimari şekillenme göstermiş ve sosyal yaşantıların bir parçası olmuştur

Türk hamamı Örnekleri 2

  1. Çok kubbeli sıcaklıklı tip

Bu tipteki planlamada kemerler yardımıyla sıcaklık eş bölümlere ayrılmış ve bu bölümlerin her birinin üzeri eş kubbe ile örtülmüştür. Orta kısımdaki kemerleri iki sütun taşımaktadır. Bu planlamada büyük kubbe altında göbek taşı bulunmaz. Örnek olarak Yeni Camii yanındaki Haseki Hamamı Osmanlı dönemi Türk hamamı örnekleri olarak gösterilmektedir.

  1. Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli tip

Orta kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli plan tipi küçük kubbeli sıcaklığa açılan yan yana iki halvet şeklindedir. Bu plan tipine örnek Türk hamamı olarak, Balat ve İbrahim Paşa Hamamı gösterilebilir.

  1. Soğukluk, sıcaklık, halvet eş odalar halinde olan tip

Bu plan tipi, enine uzanan, ortası kubbeli ve iki kemerle ayrılan, yan bölümleri düz tonozla örtülü sıcaklık kısmı ile bu kısma birer kapı ile açılan bir çift halvet hücresinden oluşur. Örnek olarak Ankara Karacabey Hamamı, Yenişehir Çifte Hamamı kadınlar kısmı, Niğde’de Çavuş Hamamı, İstanbul Tahtakale Hamamı kadınlar kısmı gösterilebilir.

Günümüzde geleneksel Türk Sanatlarından olan çini süslenme sanatı özellikle bu alanda Türk hamamı kurna arkası çini desenli panolarda, modern çini sırlı seramik şekilli dekor gibi örneklerle de mimari süslemeler kullanılmaktadır. Türk hamamı mimarisinde kullanılan mermer duvar kaplamaları içinde de kullanılan çini karo motif ve desenleri Kütahya ve İznik çinisi örneklerinden olan en güzel çinilerdir. www.armadacini.com

Geleneksel Türk Çini sanatı örneklerini taşıyan en uygun fiyatları www.armadaseramik.com adresinde bulabilirsiniz